Ga naar de inhoud

Op dit moment werken we aan het innovatieproject Dripsgewijs

Voor het aansturen van de secties van beregeningsinstallaties, zoals drip, ontwikkelen we een algoritme voor de automatische beregening van akkerbouwpercelen. In dit project werken wij samen met RMA BV uit Dwingeloo. Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie, het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ondersteund door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.