Ga naar de inhoud

Loonstra & van der Weide B.V. B.V. verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam of voorletter(s) en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Afdeling
  • Functie
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres, postcode, plaats en land

Loonstra & van der Weide B.V. B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om telefonisch contact met u te kunnen opnemen, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contact- of offerteaanvraag.
  • Om u per e-mail van informatie te voorzien, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contact- of offerteaanvraag of nieuwsbriefinschrijving.

Privacy
Loonstra & van der Weide B.V. B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Loonstra & van der Weide B.V. B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Loonstra & van der Weide B.V. B.V. verstrekt geen gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@loonstraenvanderweide.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Loonstra & van der Weide B.V. B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Loonstra & van der Weide B.V. B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@loonstraenvanderweide.nl.