Ga naar de inhoud

Boren en sensoren

Loonstra & van der Weide zet zowel traditionele als moderne instrumenten & technieken in bij het meten en beoordelen van de bodem. In onze gereedschapskist ontbreken, uiteraard, de Edelmanboren niet. Daarnaast zetten we passieve gammasensoren in voor vlakdekkende beschrijvingen van de bodemtextuur. Niet alleen bovengronds, maar ook in de bodem of onder water. Zo maken we profielbeschrijvingen van boorgaten en karteren we waterbodems. Andere apparaten in onze toolbox zijn een laser voor hoogtemetingen, grondradar voor het bepalen van ondergrondse objecten en druksensoren met loggers voor het monitoren van grondwaterstanden.

GPS en GIS

Nagenoeg altijd zetten we bij ons veldwerk GPS in. Zo leggen we onze data altijd met coördinaten vast. Of we nu stilstaand of bewegend meten. Dat geeft ons de mogelijkheid om de gemeten data te verwerken met GIS software. Met als resultaat een bodemkaart. Deze aanpak ondersteunt onze integrale benadering. Wij houden bij onze advisering rekening met de variatie in bodemeigenschappen als deze relevant is.