Ga naar de inhoud

Uitsluiting aansprakelijkheid

Loonstra & van der Weide B.V. heeft de inhoud van deze website met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen garantie geven voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de op deze site gepubliceerde informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Loonstra & van der Weide B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.

Loonstra & van der Weide B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of uit het gebruik van informatie van deze site.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.